Với bút chì, các nghệ sĩ đã phác nên những hình ảnh như muốn ra khỏi mặt phẳng giấy để đứng trong không gian 3D.

“Venice” – tranh của Muham mad-Ejleh.

 

Tranh của Iza-nagi.

 

“Chiếc kính của mẹ tôi” – tranh của Carmenharada.

 

Tranh của Muham mad-Ejleh.

Tranh của Gray Hood.

Tranh của Ramon Bruin.

Tranh của Julia Barinova.

 

Tranh của Ramon Bruin.

Tranh của Ramon Bruin.

Tranh của Alessandro Diddi.

 

Tranh của Fredo.

Tranh của Fredo.

Ảnh: boredpanda

loading...


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

Bình luận

comments

Powered by Facebook Comments